Mijn favorieten

De belangrijkste veranderingen op de woningmarkt in 2018

Het nieuwe jaar brengt veranderingen met zich mee, of u nu starter bent of al tientallen jaren een woning bezit. Bent u benieuwd naar de financiële veranderingen die u kunt verwachten? Wij zochten het uit en hebben in dit blog de belangrijkste wijzigingen op de woningmarkt voor u op een rij gezet.

Daling hypotheekrenteaftrek

De rente die u over uw hypotheek betaalt is aftrekbaar van de belasting. In de jaren was 50% van uw hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. In 2018 is het maximale fiscaal aftrekbare deel gedaald naar 49,5%. In het kort houdt dit in dat woningeigenaren in 2018 minder belasting terug kunnen vragen. 

Rente en kosten voor restschuld niet meer aftrekbaar

Anno 2018 staan er volgens Vereniging Eigen Huis nog zo'n 340.000 woningen 'onder water', oftewel: De hypotheekschuld is hoger dan de actuele waarde van de woning. 

Heeft u een woning verkocht met verlies? Dan blijft er een restschuld over. In de voorgaande jaren was het nog mogelijk om over 15 jaar de rente en de kosten van de restschuldfinanciering fiscaal af te trekken. Per 1 januari 2018 is dit niet meer mogelijk. De restschuldregeling blijft alleen gelden voor schulden die zijn ontstaan door verkoop van een voormalige eigen woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. 

Schenkingsvrijstelling

In sommige gevallen is het eigen vermogen niet toereikend voor de aanschaf of onderhoud van een eigen woning. Om die reden is aan het begin van 2017 de schenkingsvrijstelling gestegen van € 53.016 naar € 100.000. In het komende jaar blijft deze schenkingsvrijstelling hetzelfde, € 100.000. Wel gelden er voorwaarden voor de besteding van deze schenkingen. 

Huurwoningen

Voor huurders met huurtoeslag verandert er weinig in het komende jaar. De huurtoeslaggrens is in 2016 vastgesteld voor een periode van 3 jaar en staat dus vast tot 2019. De algemene huurtoeslaggrens blijft net als voorgaande jaren € 710,68. Voor jongeren mag de maandhuur maximaal € 417,34 bedragen om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. In de voorgaande jaren was dit maximaal €414,02.

Samenwonen in 2018? Meer hypotheek met uw partner

Gezamenlijk een hypotheek afsluiten? Voor tweeverdieners gaat het inkomen van de minstverdienende partner zwaarder meetellen bij het financieringslastpercentage. Dit percentage bepaalt welk deel van het (gezamenlijk) inkomen gebruikt mag worden voor financieringslast. In het kort houdt dit in dat er dus een hogere hypotheek kan worden afgesloten. 

In voorgaande jaren telde het inkomen van de minstverdienende partner voor 60% mee, in het nieuwe jaar maar liefst 70%. In de komende jaren zal dit percentage stijgen tot uiteindelijk het volledige inkomen van beide partners mee wordt gerekend. 

Nieuwe standaard huwelijk - trouwen in 2018

Gaan u en uw partner trouwen in 2018? Houd dan rekening met veranderingen in het standaard huwelijk. De wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit houdt in dat bezittingen en schulden van voor het huwelijk niet meer automatisch gemeenschappelijk zijn. Alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd (bezit én schuld) valt in de huwelijksgemeenschap.

Voor schenkingen en erfenissen zijn er ook nieuwe regels. Bij  huwelijken van vóór 2018 vallen deze binnen de huwelijksgemeenschap, tenzij dit anders is overeengekomen. Na 1 januari vallen schenkingen en erfenissen buiten het standaard huwelijk. Een volledige gemeenschap is nog wel bij een notaris te regelen. 

Woningwaarde en hypotheek gelijk

De loan-to-value geeft de verhouding tussen uw hypotheek en woningwaarde weer. In de voorgaande jaren was het mogelijk om meer te lenen dan de waarde van de woning. Zo kon er een hypotheek worden afgesloten tot 101% van de woningwaarde. In 2018 is dit maximaal 100%. Koopt u een woning van € 250.000? Dan mag u ook maximaal € 250.000 lenen.

Er is echter wel een uitzondering. Om investeringen in energiebesparende maatregelen en de aanschaf van energiezuinige woningen te stimuleren, kan er een hypotheek worden afgesloten tot 106% van de woningwaarde. Voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaren zijn er ook subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Later in dit blog meer over deze subsidie.

Stijging NHG-grens

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald als u deze niet meer kunt opbrengen. Denk aan een echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Gezien deze prijzen stijgen, stijgt de NHG-grens ook. In 2018 stijgt deze van €245.000 naar € 265.000. Mocht u dit jaar investeren in energiebesparende voorzieningen, dan stijgt de NHG-grens naar maximaal €280.900.

Subsidies voor energiebesparende voorzieningen

In 2016 is de subsidie 'energiebesparing eigen huis' in het leven geroepen. Indien een particuliere woningeigenaar energiebesparende voorzieningen wil aanbrengen, kan deze aanspraak maken op deze subsidie. Sinds september 2016 kunnen woningeigenaren en verenigingen van eigenaars gebruik maken van deze regeling. Wilt u in het komende jaar ook aan de slag met energiebesparende voorzieningen? De subsidie kan tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd.

Hogere belasting op uw energierekening

Tegenover de subsidies op energiebesparende voorzieningen, stijgen de belastingen op de energierekening. In het afgelopen jaar betaalde een gezin zo'n € 60 opslag. In het komende jaar stijgt dit tot € 107. Bovenop een stijging van deze belastingen, gaan de tarieven voor elektriciteit en gas ook omhoog. Hoe hoog precies is afhankelijk van uw leverancier. 

Verplichte reserves VVE

Hoewel een reservefonds voor groot onderhoud al lange tijd verplicht is voor Verenigingen van Eigenaars (VVE), was er nog niet wettelijk bepaald hoeveel er in de kas moest zitten. Dit gaat veranderen. Op 1 januari wordt de wet 'verbetering functioneren vereniging van eigenaars' ingevoerd. Deze wet bepaalt de hoogte van de reservering voor dit fonds. 
Hiervoor zijn er twee opties:

1: Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

In het MJOP staat welke werkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen moeten plaatsvinden in een periode van minimaal 10 jaar. De kosten van dit plan bepalen de grootte van de jaarlijkse reservering. 

2: Herbouwwaarde

Indien er geen MJOP is opgesteld, moet de VVE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Op het polis van de brand- en opstalverzekering is te vinden wat deze herbouwwaarde is.

Belastingvoordeel rijksmonumentenpanden

De kosten voor het onderhoud van een rijksmonumentenpand in uw bezit zijn fiscaal aftrekbaar. Het gaat hier om kosten die worden gemaakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Kosten voor verbeteringen aan het pand zijn uitgesloten. Deze regeling blijft tot 2019 ongewijzigd. Het (nieuwe) kabinet moet beslissen of de monumenten aftrek in stand blijft, of dat er een subsidie voor in de plaats komt.

Sijging WOZ-waarde

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) stijgt in 2018 met gemiddeld 5 tot 7%. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk hierbij aan de OZB (Onroerendezaakbelasting), Inkomstenbelasting eigen woning (eigenwoningforfait), watersysteemheffing en de schenk- en erfbelastingen.

Verlaging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt door de belasting gezien als inkomsten die u heeft uit uw woning. Door bijvoorbeeld een stijging van de waarde. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente. Dit percentage wordt verlaagd van 0,75% naar 0,7% en dat betekent dat er bij de belastingaangifte 0,7% van de WOZ-waarde als eigenwoningforfait moet worden aangegeven. 

Het effect van deze verlaging zal in de meeste gevallen teniet worden gedaan door de stijging in de WOZ-waarde. Heeft u halverwege het jaar een huis gekocht? Of bent u verhuisd van een huur- naar een koopwoning? Dan hoeft u alleen het eigenwoningforfait aan te geven voor de periode dat deze woning in uw bezit is. Ga hierbij uit van de datum waarop uw woonadres is gewijzigd bij de gemeente.

Wat betekent dit voor u?

Zoals u hebt gelezen, veel wijzigingen in het komende jaar op de woningmarkt. Gaat u binnenkort verhuizen? Of bent u zich nog aan het oriënteren? Bij Germeraad helpen wij u graag met de verkoop of aankoop van uw woning, taxaties, verzekeringen en hypotheekadvies. 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een advies op maat. Vul het contactformulier in of bel 058-2571825
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring