Geachte heer/mevrouw Achternaam,


Het einde van 2016 is in zicht. Wij hebben een druk jaar achter de rug waarin we vele mensen hebben kunnen helpen bij de verkoop en aankoop van hun nieuwe woning. Er zijn circa 135 woningen verkocht en daar zijn we met zijn allen best trots op. Ook in 2017 gaan we er weer volop tegenaan en staan wij graag weer voor u klaar.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2017!

Pieter, Anton, Neeltje, Krista en Christa

IMF bepleit verdere hervorming van de Nederlandse woningmarkt
Vandaag publiceerde het IMF een standpunt over de economische situatie in Nederland. Ten aanzien van de woningmarkt concludeert het IMF dat Nederland ondanks genomen maatregelen nog steeds kwetsbaar is vanwege de hoge hypotheekschulden in relatie tot het vooral illiquide vermogen in de vorm van pensioenen en woningwaarde.
Lees meer
Waarom wil de makelaar mijn paspoort kopiëren?
Als je een makelaar inschakelt voor de (ver)koop van onroerend goed, sluit je een opdracht tot dienstverlening met het makelaarskantoor. Niet alleen worden je gegevens dan op deze opdracht genoteerd, ook zullen de meeste makelaars vragen of ze je identiteitsbewijs mogen kopiëren. Deze vraag kan ook gesteld worden als je de koper bent. Maar mag de makelaar dit vragen?
Lees meer
© Copyright Germeraad Makelaars
Pieter Jellessingel 9 | 9051 BV Stiens
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de e-mail bij vergissing bij u is terechtgekomen, wilt u ons dan direct bellen op telefoonnummer: 058-2571825. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Germeraad Makelaars staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.