Deze nieuwsbrief wordt het best weergegeven op een smartphone in liggende stand.
Wilt u zich afmelden, dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.
Geachte heer/mevrouw Achternaam,


De herfst is ingetreden, de blaadjes vallen van de boom en alles wordt weer minder kleurrijk. Veel mensen denken dat de meeste verkopen in het voorjaar en zomer plaatsvinden maar niets is minder waar. Ook nu lopen de verkopen bij ons gewoon door.

Overweegt u een woning te kopen, doe dat dan voor 1 januari, u profiteert dan nog van een maximale financiering voor uw hypotheek van 101 %. Per 1 januari 2018 zal deze 100 % bedragen.

Kijk voor ons aanbod op onze website, u kunt daar ook een gratis zoekopdracht aanmaken.


Vriendelijke groeten,

Germeraad Makelaars
Pieter, Anton, Christa, Neeltje en Krista

Financiële veranderingen hypotheek in 2018

 

Maximale hypotheek omlaag naar 100 %

De maximale lening die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101 % naar 100 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.

Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2017 is dat 60 %.

 

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf januari 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

 

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5 %

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 wordt dat 49,5 %.

Deze beperking geldt voor aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van restschulden, aftrekbare erfpachtcanons of de advieskosten bij het sluiten van de hypotheek. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

 

Vervallen restschuldregeling 

Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar.

De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.
 

Bron: eigenhuis.nl

Regeerakkoord 2017 - 2021Het nieuwe regeerakkoord is inmiddels gepresenteerd.

Klik op de link voor een overzicht van de voor de vastgoedmarkt relevante beleidsvoornemens:

https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2017/regeerakkoord
Bewaren

Start verkoop 2e fase "Steenslân" te StiensSteenslân komt aan de oostkant van Stiens te liggen. Tussen de bestaande wijk Aldlân en de kinderboerderij Doniastate. Hierbij sluit de wijk aan de noordkant aan op de Truederdyk en aan de zuidwestkant op de Brêgeleane. Aan de zuidkant van Steenslân ligt de Kletsefeart, welke via de Stienserfeart verbonden is met de Dokkumer Ie en de Noordelijke Elfstedenvaarroute. De Kletsefeart wordt aan de oostkant van Steenslân verlengd richting het noorden, deze wordt toegankelijk voor boten met een doorvaarthoogte van 2,5 meter. Hiermee komt een deel van de kavels gelegen aan bevaarbaar water.

Kijk ook op:
http://www.steenslanstiens.nl/
BewarenBewaren
© Copyright Germeraad Makelaars
Pieter Jellessingel 9 | 9051 BV Stiens
 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de e-mail bij vergissing bij u is terechtgekomen, wilt u ons dan direct bellen op telefoonnummer: 058-2571825. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Germeraad Makelaars staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.