Mijn favorieten

Makelaar Menaam

Menaam:
Menaam (voorheen Menaldum) is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Manaldumadeel . Menaldum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum is ontstaan. De Menaldumers waren actief in de landbouw, de aardappelteelt in het bijzonder. In het begin van de 20e eeuw stond het gebouw van de aardappelveiling aan de Lytsedyk. Daar staat nog het café, dat niet meer als café dienstdoet, De Aardappelbeurs. Maar ook de tuinbouw was van belang, vooral aan de Berlikumer zijde waar veel gardeniersbedrijven waren te vinden. Na deTweede Wereldoorlog is Menaldum, vooral sinds het vanaf het einde van de jaren zestig als forensendorp was ontdekt, sterk gegroeid aan de noordwest en zuidzijde. In Menaldum zijn diverse voorzieningen zoals een supermarkt, benzinepomp, bakker, slager, chinees, kapper en verschillende sportverenigingen. Aan de rand van Menaldum ligt Waadhoeke Resort met een openlucht zwembad. Verder ligt het dorp vlakbij de uitvalswegen richting Leeuwarden, Harlingen en Amsterdam.
 
Afstanden:
Leeuwarden: 13 km
Harlingen: 18 km
Amsterdam: 132 km
 

http://www.menaldumdorp.nl
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen