Germeraad Makelaars Pieter Jellessingel 9
9051 BV Stiens

U heeft als particulier een wettelijke bedenktijd van 3 dagen zodra u een woning koopt. Binnen deze 3 dagen mag u als koper afzien van de koop zonder opgave van redenen.De bedenktijd begint op 00:00 uur nadat u een afschrift heeft ontvangen van de koopovereenkomst. Door het ondertekenen van een ontvangstbevestiging is voor zowel de koper als verkoper duidelijk wanneer de bedenktijd ingaat en eindigt. 

Wel geldt dat 2 van de 3 dagen niet een zaterdag, zondag of erkende feestdag mogen zijn. Indien de bedenktijd eindigt in een weekend of op een algemeen erkende feestdag, dan geldt een verlenging tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

De onderstaande tabel laat de wettelijk bedenktijd zien (zonder feestdagen). 

[table id=2 /]

Om de koopovereenkomst te ontbinden is het belangrijk dat de verkoper en eventueel de notaris de ontbindingsverklaring hebben bereikt binnen de termijn van 3 dagen.

Vragen over de wettelijke bedenktijd of het ontbinden van een koopovereenkomst? Leg contact en stel uw vraag aan Germeraad Makelaars.