Germeraad Makelaars Pieter Jellessingel 9
9051 BV Stiens

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

Download hier

Vragenlijst en lijst van zaken voor de verkoop

Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning. Tevens zit er een lijst bij waarop ingevuld dient te worden welke zaken er zoal meegaan of achterblijven.

Download hier

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM omgaan met uw persoonsgegevens.

Download hier

Benodigde documenten voor de verkoop

Een overzicht van alle aan te leveren documenten bij het opstarten van de verkoop.

Download hier