Germeraad Makelaars Pieter Jellessingel 9
9051 BV Stiens

Zo kunt u er in 2022 het best gebruik van maken

De jubelton in 2022

De “Jubelton” is een belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning. Zo genoemd omdat dit grofweg de waarde 100.000 heeft, en de ontvangers erdoor gaan jubelen omdat ze makkelijk(er) een woning kunnen kopen.

In 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de jubelton in 2024 helemaal wordt afgeschaft. Maar tot die tijd is er een afbouwfase. Bent u in de gelukkig positie om mensen financieel te ondersteunen bij de aankoop van een huis? Dan vertellen we u wat de jubelton in 2022 voor u inhoudt.

Het schenken van de jubelton in 2022

Bent u in de gelegenheid om te schenken voor de aankoop van een woning? Dan zal de ontvanger daar u vast erg dankbaar voor zijn. Aan de schenking zelf zitten voor de schenker een paar dingen dingen om rekening mee te houden.

De ontvanger van de schenking hoeft niet uw kind te zijn. U mag aan iedereen die aan de onderstaande voorwaarden voldoet deze schenking geven.

Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan is de enige voorwaarde die u mag vastleggen, dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt. Deze voorwaarde kunt u gebruiken om te voorkomen dat de ontvanger alsnog belasting moet betalen indien de schenking niet op tijd besteed kan worden.

De schenking van het maximale bedrag van de jubelton in 2022, €106.671, mag ook in delen geschonken worden gedurende 3 jaar, zolang het eerste deel in 2022 is geschonken.

De voorwaarden voor de ontvanger

Het bedrag kan niet zomaar worden geschonken. Indien u of de ontvanger zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt er alsnog BTW over de schenking gevorderd die de ontvanger moet betalen. De ontvanger moet zich aan de meeste voorwaarden houden en is ook degene die aangifte bij de belastingdienst moet doen voor de ontvangen schenking.

  • De ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar, of de partner van de ontvanger heeft deze leeftijd.
  • Het geld wordt gebruikt om een woning te kopen of verbouwen, de hypotheek of restschuld af te lossen, of de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van diens eigen woning af te kopen.
  • De ontvanger moet schriftelijk kunnen bewijzen dat de schenking wordt gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Het bedrag van de belastingvrij schenking van één persoon (en dienst belastingpartner) mag ook in delen gegeven worden, zolang het totaal maximaal €106.671 bedraagt. Let op: wanneer er in eerdere jaren een verhoogde belastingvrij schenking ontvangen is, wordt dat bedrag wordt afgetrokken van de maximale schenking voor de jubelton. De overheid heeft online een handig rekenvoorbeeld die rekening houdt met verschillende jaren.

De ontvanger mag van meerdere personen een schenking ontvangen. Het totaal van ontvangen bedragen kan dus hoger zijn dan de €106.671 die de jubelton in 2022 bedraagt.

De ontvanger hoeft het bedrag niet gelijk te besteden. Als de jubelton in 2022 wordt ontvangen, mag deze ook pas in 2024 besteed worden. Zo kan nog even gewacht worden tot de juiste woning zich aandient.

Er zijn meerdere belastingvrije schenkingen mogelijk die ouders aan hun kinderen kunnen geven. Deze mogen niet gegeven worden bovenop de jubelton. Wel betekent dit dat de ontvanger een aandeel ter hoogte van de andere belastingvrije schenking aan iets anders dan een woning mag besteden.

En de Jubelton in 2023?

De jubelton word in 2023 flink beperkt, namelijk tot €27.231. Eigenlijk wordt deze schenking in 2023 gelijkgesteld met de eenmalige verhoogde belastingvrije schenking, want de schenking voor een woning mag niet gedaan worden bovenop deze vrij te besteden schenking.

Als u gedurende de komende paar jaar belastingvrij zou willen schenken voor de aankoop van een woning, loont het dus om in 2022 al een deel te schenken als u denkt meer dan 27 duizend te schenken. Doet u dit pas in 2023, dan kunt u in totaal maximaal €27.231 belastingvrij schenken.

In 2024 verdwijnt de belastingvrije schenking specifiek voor een woning helemaal.